Långsvärd

Långsvärdets historiska bakgrund

Långsvärdet växte gradvis fram från kortare svärd och var i aktiv tjänst mellan 1300- till och med 1500-talet. Långsvärdet var ett kraftfullt vapen som verkar ha spelat en central roll i dåtidens fäktningskonst, enligt de manualer som fortfarande finns hos oss idag. De två skolor av långsvärdsfäktning som främst har överlevt i skrifterna är den tyska skolan och den italienska skolan, och ett flertal historiska fäktmästare har skrivit manualtexter om båda. Träningen hos oss i MHFS fokuserar främst på den tyska skolan av långsvärdsfäktning.

Vi utgår främst från Joachim Meyers manual från 1570. Meyers fäktning inriktar sig på att delta i så kallade fechtschule, dåtida sportfäktningstävlingar. För att komplettera Meyers verk, som inte innehåller några stötar, så studeras även andra verk, däribland manualen som brukar kallas Pseudo-Peter von Danzig vars författare är okänd.

Fäktning och träning med långsvärd

Under tisdagsträningarna så kör vi ett löpande schema för varje termin där de som är nya startar från grunden i början av terminen för att mot slutet ha en god repertoar av tekniker somt en grundläggande kunskap i hur du tänker och rör dig med ett långsvärd i händerna.

På torsdagsträningarna håller vi en inofficiell fortsättningsträning. Här har vi inte ett fast schema utan brukar fokusera på sparring, speciella scenarion eller tekniker. För att vara med här så rekommenderas de att du har tränat ett tag så att du har koll på grunderna i fäktningen.

Praktisk tillämpning

Långsvärdet används med båda händerna på fästet vilket gör det enkelt att manövrera svärdet runt om hela kroppen. Till skillnad från fäktning med svärd & bucklare så har man som långsvärdsfäktare endast ett vapen i händerna som man måste använda för att både anfalla motståndaren och försvara sig själv med. Tekniker med långsvärdet bygger därför ofta på att angripa motståndaren och att försvara sig själv på samma gång.

Långsvärdet är kapabelt till starka angrepp och kan enkelt orsaka personskador om det inte behandlas med respekt. Långsvärdsfäktning kräver därför en komplett uppsättning av skyddsutrustning för att man ska kunna delta i sparring med full kontakt. Precision och kontroll är ett måste för att kunna använda långsvärdet säkert.

Nedan finns det mer att läsa om den utrustning som behövs för att säkert kunna utöva historisk fäktning med långsvärdet.