Långsvärd

Långsvärdet växte gradvis fram från kortare svärd och var i aktiv tjänst mellan 1300- till och med 1500-talet. Långsvärdet var ett kraftfullt vapen som verkar ha spelat en central roll i dåtidens fäktningskonst, enligt de manualer som fortfarande finns hos oss idag. De två skolor av långsvärdsfäktning som främst har överlevt i skrifterna är den tyska skolan och den italienska skolan, och ett flertal historiska fäktmästare har skrivit manualtexter om båda. Träningen hos oss i MHFS fokuserar främst på den tyska skolan av långsvärdsfäktning.
Vi utgår främst från Joachim Meyers manual från 1570. Meyers fäktning inriktar sig på att delta i så kallade fechtschule, dåtida sportfäktningstävlingar. För att komplettera Meyers verk, som inte innehåller några stötar, så studeras även andra verk, däribland manualen som brukar kallas Pseudo-Peter von Danzig vars författare är okänd.

Grund- och fortsättningskurs i långsvärd

 • 18.30-19.45 på tisdag körs grundkursen i långsvärd. Alla oavsett kunskaps- och utrustningsnivå uppmuntras att delta. Vi kommer värma upp tillsammans och sedan påbörja träningen.
 • 19.45 är grundkursen slut och fortsättningsgruppen påbörjar sin träning. Är du inte redo för fortsättningsgruppen är det helt okej att vara kvar i lokalen. Tränarna kommer dock att ha fokus på fortsättningsgruppen. Du som vill träna i fortsättningsgruppen förväntas vara uppvärmd och redo att påbörja din träning klockan 19.45. Deltagare i fortsättningsgruppen uppmuntras att vara med i grundkursen så ofta de har möjlighet till det.

Utrustnings- och kunskapskrav:

Grundkursen:

Grundkursen har inga utrustnings- eller kunskapskrav utöver träningsskor för inomhusbruk och träningskläder. Vi uppmuntrar dock alla nybörjare att skaffa egen utrustning så snart som möjligt. Om du bara ska skaffa en utrustningsdel så är suspensoar att rekommendera.

Fortsättningsgruppen:

För att kunna vara med på övningarna krävs som minimum följande utrustning:

 • Egen långsvärdsfeder (godkänd för sparring/parövningar)
 • Godkända långsvärdshandskar
 • Fäktmask (med överdrag och nackskydd)
 • Halsskydd
 • Suspensoar (för de som behöver det vid tävling).

Utöver detta uppmuntras ni för er egen utveckling att ha eller arbeta mot full sparringutrustning för långsvärd. Den utrustning ni skulle behöva komplettera med är i så fall följande

 • Fäktjacka
 • Armbågskoppar
 • Knä- och smalbensskydd
 • Bröstplatta (för de som behöver det vid tävling)

För att vara med i fortsättningsgruppen krävs det att du har tränat långsvärd aktivt i minst ett år och få huvudtränarens godkännande. Eventuella undantag behandlas av huvudtränaren.

Visionen för grupperna

För att utveckla vår träning har vi kommit till slutsatsen att en uppdelning är nödvändig.

Målet med grundkursen är att man ska ha en grundläggande förståelse kring fäktning och grundtekniker efter första terminens slut. Det är viktigare att ha en bra kunskap om själva fäktningen än att kunna 362 tekniker ur 14 olika manualer.

Fortsättningsgruppens fokus kommer vara på att utveckla individens fäktning genom coachad sparring, avancerade övningar i högt eller lågt tempo och fri sparring. Här kommer mycket fokus läggas på att kunna applicera tekniker i sparring eller mot en ej samarbetande motståndare. Inbakat i detta kommer det dyka djupare in på Meyers Art of Combat och dess termer.

Praktisk tillämpning

Långsvärdet används med båda händerna på fästet vilket gör det enkelt att manövrera svärdet runt om hela kroppen. Till skillnad från fäktning med svärd & bucklare så har man som långsvärdsfäktare endast ett vapen i händerna som man måste använda för att både anfalla motståndaren och försvara sig själv med. Tekniker med långsvärdet bygger därför ofta på att angripa motståndaren och att försvara sig själv på samma gång.

Långsvärdet är kapabelt till starka angrepp och kan enkelt orsaka personskador om det inte behandlas med respekt. Långsvärdsfäktning kräver därför en komplett uppsättning av skyddsutrustning för att man ska kunna delta i sparring med full kontakt. Precision och kontroll är ett måste för att kunna använda långsvärdet säkert.

Nedan finns det mer att läsa om den utrustning som behövs för att säkert kunna utöva historisk fäktning med långsvärdet.

 • Paulus Hector Mair – De Arte Athletica
 • Nybörjarkompendium
 • Utrustning