Antidopingfakta

Här följer grundläggande fakta om antidoping som såväl styrelser, ledare och aktiva inom idrotten bör känna till.

Du omfattas av dopingreglerna

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente omfattar alla medlemmar i en idrottsförening som via sitt specialidrottsförbund (SF) är anslutet till RF. Du är som medlem i en idrottsförening skyldig att känna till dopingreglerna, t ex WADA:s dopinglista, dispensregler och skyldigheten att ställa upp på dopingkontroll. Även ledare och andra funktionärer i klubben omfattas av dopingreglerna, men då handlar det om att de inte får medverka till att idrottsutövare dopas eller försvåra för dopingkontrollfunktionärer vid dopingkontroll.

Du kan dopingtestas

Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening ansluten till RF kan dopingtestas. RF tar närmare 4 000 dopingprov per år. 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och ibland motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Det ska inte finnas någon frizon på lägre nivå och det har visat sig att samhällsproblemet med missbruk av anabola androgena steroider huvudsakligen finns bland styrketränande motionärer.

Dopinglistan gäller globalt

Med doping menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt den lista som World Anti-Doping Agency (WADA) upprättat. WADA:s dopinglista utgör en internationell standard i “World Anti-Doping Program”. De flesta internationella specialidrottsförbund är anslutna till världsantidopingkoden, som är det dopingregelverk som gäller, vilket innebär att WADA:s dopinglista också gäller i hela världen.

Röd-gröna listan är ett bra hjälpmedel

Röd-gröna listan över dopingklassade läkemedel finns på rf.se. Den är ingen dopinglista i juridisk mening utan ska ses som ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man ett rött eller grönt svar för det läkemedel man skriver in. Rött är dopingklassat medan grönt är tillåtet.

Man kan ansöka om dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. Elitidrottare måste normalt ansöka om dispens vid behandling med dopingklassade läkemedel. Idrottare på lägre nivå och motionärer som kanske aldrig tävlar omfattas av en generell dispens som ger dem rätt att utan ansökan använda läkemedel om det finns medicinska behov. Fullständiga dispensregler och ansökningshandlingar finns på RF: s hemsida.

Risker med kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott på annat än rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Många elitidrottare avstår därför helt från kosttillskott. Att satsa på kosten är alltid ett bättre val än att äta piller och pulver. På rf.se finns det mer att läsa om riskerna med kosttillskott.

Information om regler och antidopingfakta

På RF:s hemsida finns alla dopingregler och mängder med fakta, statistik och lästips. Observera att föreningen inte ska hitta på egna bestraffningar när det gäller brott mot dopingreglerna. Det som står i antidopingreglementet om påföljder är det som gäller. Se www.rf.se under RF arbetar med/antidoping/regler och föreskrifter. På det internationella planet finns motsvarande information från World AntiDoping Agency (WADA).

Handling Doping Issues

If a member sees a suspected doping situation, they are required to inform the safety and security group, a trainer or a member of the board. This can be done either verbally or in writing to either the entire group or to a member of it.

When a report has been made the group will first make sure that the reported incident falls under the group’s responsibility. If this is the case the investigation moves on to a preliminary investigation to gather the basic information needed to start the true investigation that is described below.

Investigating an Issue

As soon as an investigation is started the persons involved must be informed. One or more members of the group gather information by talking to the involved persons and witnesses. It is very important that the person or persons that have been reported as responsible gets to tell their version of what happened.

All fact that are gathered must be treated equally. No disciplinary actions are discussed during the investigation; it is a pure fact gathering exercise. All gathered facts should be written down.

Disciplinary Actions

When the investigation is finished the group gathers and decides if a doping issue has occurred and if disciplinary actions are needed. As much as possible these meetings should be face to face to avoid misunderstandings and to avoid wasting time.

The chosen disciplinary actions must fit the situation and all confirmed doping issues will be reported to the proper authorities. Any disciplinary actions decided by the authorities will be followed.

Any member that has been deemed to have broken the rules about doping will be either suspended or expulsed from the club for a set amount of time. The length of the suspension or expulsion will be set according to the severity of what occurred and can be permanent.

There can be extenuating circumstances connected to a doping issue. In which case these will be taken into account and the disciplinary actions will be less severe and a suspension might not be required.

If a suspended or expelled member is enrolled for a competition or workshop, that requires attending persons to be members of a club, it is that former member’s responsibility to inform the organisers that he or she cannot take part of it. Any fees that will not be refunded are paid by the expelled member. The former member cannot use the connection to MHFS to gain or keep a competition card from Svenska Budo & Kampsportsförbundet or any other such documentation.

Other disciplinary actions – The group has the right to decide on other disciplinary actions as they find suitable.

Reporting the decision

When a decision has been made it must be reported to the board. The board then decides if the investigation was adequate and if a reasonable decision was reached. The board then chooses who will report the decision to the involved members. All involved members must be informed both verbally and in writing. A copy of the report is saved on the MHFS board´s facebook page and a printed copy is saved in the club secretary’s binder. The member must also be informed that there is a two week period where the decision can be appealed against. Such an appeal must be sent to kontakt.mhfs@gmail.com within those two weeks.