Jogo do Pau

Jogo do Pau – Portugisisk stavkamp

Jogo do Pau är en nutida kampsport med en obruten länk till äldre historisk fäktning, dock med okänt startdatum, och fokuserar på gruppstrid där en möter många och vice versa. Vi tränar den här kampsporten med alla dess moment och drar många likheter till det historiska iberiska tvåhandssvärdet, “Montante”.

Kursen

Vi tränar Jogo do Pau utomhus i Pildammsparken vid amfiteatern från 18.00 till 20.00 på måndagar och tisdagar. Vi delar inte upp mellan nybörjar- och fortsättningsträning.

Krav

Där är inga särskilda krav för att delta i träningen. Vi lånar ut en stav till dig men ser till sist att du ska ha en egen att använda och ta hand om.

Vår vision

Vårt mål är att träna och bevara denna gamla portugisiska kampsport så ärligt vi kan. Den ihärdige kan en dag få ta del av dess traditionella rötter.

Praktiskt

Staven i Jogo do Pau är omkring 160cm lång och används med båda händer. Det är både ett stöt- och slagvapen beroende på situationen.