Träningstider

Jogo do Pau
Måndagar 18.00-21.00
Pildammsteatern (i pildammsparken)

Långsvärd
Tisdagar 18.30-21.00
St Petri:s gymnastiksal , Fersens väg 1

Montante
Onsdagar 19.00-21.00
St Petri:s gymnastiksal , Fersens väg 1

Svärd & bucklare
Torsdagar 19.00-21.00
St Petri:s gymnastiksal, Fersens väg 1

Sommarträning sker tisdag-torsdag i Ellstorpsparken, och på söndagar i Pildammsparken i närheten av Pildammsteatern.