Jogo do Pau – stavfäktning

Jogo do Pau eller portugisisk stavkamp är en nutida kampsport med en obruten länk till äldre historisk fäktning, dock med okänt startdatum, och fokuserar på gruppstrid där en möter många och vice versa. Vi tränar den här kampsporten med alla dess moment och drar många likheter till det historiska iberiska tvåhandssvärdet kallat Montante.


Kursen

Vi tränar Jogo do Pau onsdagar från 18:00 till 20:00 under vår- och höstterminen. Resten av året utomhus från 18.00 till 20.00 på måndagar och onsdagar. Vi delar inte upp vår träning mellan nybörjar- och fortsättningsträning.

Aktuell träningsplats


Utrustnings- och kunskapskrav

Kursen har inga utrustnings- eller kunskapskrav utöver träningsskor och träningskläder. Vi lånar ut en stav till dig inledningsvis men ser gärna att du så småningom skaffar en egen att använda och ta hand om.


Visionen för gruppen

Vårt mål är att träna och bevara denna gamla portugisiska kampsport så ärligt vi kan. Den ihärdige kan en dag få ta del av dess traditionella rötter.


Praktisk tillämpning

Staven i Jogo do Pau är omkring 160 cm lång och används med båda händer. Det är både ett stöt- och slagvapen beroende på situationen.

Tränarna