Svärdsutlåning

Vill du låna en svärdsimulator pratar du först med din tränare – sedan kan du fylla i formuläret. 

Meddela sedan din tränare att du har fyllt i formuläret och nästa träning där du kan närvara för att plocka upp simulatorn – glöm inte att ta med något att transportera den i. Under tiden simulatorn är i din vård ska du alltid ha den väl nedpackad till och från träning, även till och från bilen på parkeringsplatsen. 

Lånaren ska vårda den/de utlånade simulatorn/simulatorerna, vilken ska återlämnas hela, rengjorda och välvårdade. Skulle skada mer omfattande än normalslitage inträffa svarar lånaren härför. Lånaren är skyldig att informera uthyraren om skador eller borttappade simulanter. Ersättning för återanskaffning av obrukbara eller förlorade simulatorer utöver vad som utgör ett resultat av normalslitage svarar lånaren för. 

Ungefärligt värde per simulator är 750 kronor. Utlåningstiden är max 6 månader. Utlånaren kan återkalla lånet av simulatorn tidigare om detta bedöms som nödvändigt av denne.