Träning

Vi i MHFS har som mål att erbjuda fäktningsträning som passar alla som är intresserade, oavsett bakgrund och ambition. Vi välkomnar alla som vill träna tillsammans med oss vare sig det är män eller kvinnor, yngre eller äldre. Vi har dock en åldersgräns på minst 18 år av försäkringsskäl.

Fäktas med svärd och bucklare, långsvärd och stav

Vår träning handlar mest om historisk fäktning med svärd & bucklare, långsvärd och stav. Alla vapengrenarna bygger på historiska källor från medeltiden och i långsvärdets fall även renässansen. Vår stavträning följer den traditionella portugisiska formen Jogo do Pau. Andra vapen och kampsystem kan ibland finnas med som extrainslag i den vanliga träningen, exempelvis dolkfäktning, obeväpnad brottning och stavvapen så som pålyxor.

Historisk fäktning är ett brett område som erbjuder många olika vapengrenar och kampsystem, och träningen är långt ifrån enkelspårig. En balanserad träningsmetod innehåller så många av de nedanstående punkterna som möjligt.

  • Solodrillar för att förbättra fotarbetet och koncentrationen.
  • Partnerdrillar för att förbättra det tekniska utförandet och precisionen.
  • Sparring för att utvärdera och förbättra förmågan att använda tekniker dynamiskt.
  • Tävling för att testa sina färdigheter mot främmande människor utanför gruppen.
  • Testhuggning av material med skarpa vapen för att få känsla för hur det fungerar.
  • Teori i form av de underbyggande manualerna för att bekräfta att den historiska grunden respekteras.

Tack till Hans Jörnlind för hans publicerade tankar som inspirerade den ovanstående listan.

Nedan finns det mer att läsa om de enskilda vapengrenarna som MHFS tränar i, samt om den utrustning som används för att säkert kunna utöva historisk fäktning.