Kontakt

Våra tränare
– Svärd & bucklare
– Långsvärd
– Sabel
– Jogo du Pao
Aktuell styrelse
Trygghets- & säkerhetsgruppen


Våra tränare

Kontaktinformationen som behövs för att nå de ansvariga tränarna. Eller kontakta oss via MHFS klubbmail info@mhfs.se

Svärd & bucklare

Långsvärd

Lukas Mathiasson, grundkursen

Eva Wei, grundkursen

Jonas Eriksson, grundkursen och mellangruppen

Andreas Markehed, fortsättningsgruppen


Sabel

Jogo do Pau

Aktuell styrelse

Ordförande
Sebastian Johansson

Vice ordförande
Gunilla Lindberg

Sekreterare
Lukas Mathiasson

Kassör
Mikael Lindberg Spiik

Andre kassör
Morgan Hedström

Ledamot
Carolin Nilsson Wahlgren

Suppleanter
Filipe Dias
Florent Lenhardt

Har du frågor eller vill föreslå något som styrelsen ska ta upp, kontakta oss via vår klubbmail info@mhfs.se


Valberedningen

Adam Thorp
Mats Wahlberg


Trygghets- & säkerhetsgruppen

Liv Larsson
Ida Amanda Persson
Elizabeth Matkiewicz
Max Robertsson