Svärd & bucklare

Lutegerus

Svärd och bucklares historiska bakgrund

Fäktning med svärd och bucklare (en sorts liten sköld) är äldre än långsvärdet, och var ett vanligt inslag i dåtidens fäktningskonst. Träningen hos oss i MHFS bygger på den äldsta bevarade texten för fäktning med svärd och bucklare, den tyska manualen I.33. Manualen avbildar som två karaktärer, vilka beskrivs som sacerdos (prästen) och scolaris (eleven).

Praktisk tillämpning

Fäktningen bygger på att med svärdet i ena handen angripa motståndaren samtidigt som man med bucklaren stänger ute sin motståndares vapen. Bucklaren är dock ett vapen i sig själv den också, och slag eller fasthållningar utförs ofta med hjälp av den. Både svärdet och bucklaren kan manövreras mycket snabbt på egen hand, men det krävs träning för att koordinera både angrepp och försvar utan att hamna i vägen för sig själv. En av de viktigaste grunderna i manualen är garderna (custodie) och ett antal försvar (obsessiones) som grundar sig på de vanligaste anfallen från garderna.

Nedan finns det mer att läsa om den utrustning som behövs för att säkert kunna utöva historisk fäktning med svärd och bucklare.

  • I.33
  • Utrustning