Svärd & bucklare

Fäktning med svärd & bucklare (en sorts liten sköld) är äldre än långsvärdet, och var ett vanligt inslag i medeltidens fäktningskonst. Vår träning bygger på den äldsta bevarade texten för fäktning med svärd och bucklare, den tyska manualen I.33. I manualen avbildas tre karaktärer, vilka beskrivs som Sacerdos (prästen), Scholaris (studenten/den lärde) och även Walpurgis, den enda kvinnan som finns med i de bevarade manualerna som fäktas med en man på lika villkor.


Kursen

Vi tränar svärd & bucklare på torsdagar från 19:00 till 21:00 där sista halvtimmen avsätts för olika former av sparring beroende på vilken utrustning du har.

Aktuell träningsplats


Utrustnings- och kunskapskrav

Grundkursen har inga utrustnings- eller kunskapskrav utöver träningsskor för inomhusbruk och träningskläder. Vi uppmuntrar dock alla nybörjare att skaffa egen utrustning för den nivå du vill träna för så snart som möjligt. 

Prata med din tränare om du vill träna i fortsättningsgruppen. För att ta del av träningen i fortsättningsgruppen krävs full utrustning.

Läs mer om utrustning här!


Visionen för gruppen

Vi vill ge alla våra tränande möjlighet att utvecklas till den fäktare de själva vill bli. Oavsett om du vill tävla, sparras, träna teknik eller bara praktisera ditt historiska intresse så ska vi ge det stöd som behövs.


Praktisk tillämpning

Vår fäktning bygger på att med svärdet i ena handen angripa motståndaren samtidigt som du med bucklaren stänger ute din motståndares vapen. Bucklaren är dock även ett vapen i sig själv, slag eller fasthållningar utförs ofta med hjälp av den. Både svärdet och bucklaren kan manövreras mycket snabbt på egen hand, men det krävs träning för att koordinera både angrepp och försvar utan att hamna i vägen för sig själv. En av de viktigaste grunderna i manualen är garderna (custodie) och ett antal försvar (obsessiones) som grundar sig på de vanligaste anfallen från garderna.

Tränarna