Sabel

Vi praktiserar en modern träningsform baserad på svensk militärsabel, där vi utgår från den svenska manualen “Instruktioner i sabelfäktning till fots” skriven 1893. Det är en relativt modern manual i HEMA-sammanhang, något som medför att manualen är lättare att tolka och träningen mer liknar moderna tävlingskampsorter än våra andra vapenslag.


Kursen

Vi tränar sabel på måndagar från 19:00 till 21:00 utan någon uppdelning mellan grund och avancerad. Sista halvtimmen är avsatt för olika former av sparring beroende på vilken utrustning du har.

Aktuell träningsplats


Utrustnings- och kunskapskrav

För nybörjare finns inga utrustnings- eller kunskapskrav utöver träningsskor för inomhusbruk och träningskläder. Vi uppmuntrar dock alla nybörjare att skaffa och egen sabel och egen utrustning för den nivå du vill träna för så snart som möjligt. Prata med din tränare om du vill börja sparras.

För att få sparras med skumsablar behöver du följande utrustning:

  • Någon form av lättare handskar
  • Fäktmask med nackskydd
  • Halsskydd
  • Suspensoar (för de som behöver det vid tävling)

För sparring med stålsablar krävs full utrustning.

Läs mer om utrustning här!


Visionen för gruppen

Vi tränar i första hand HEMA för att vi tycker det är roligt! Och för att svärd i alla dess former är en av de vackraste träningsredskapen vi kan tänka oss. Som tränare vill vi lära ut hur varje fäktare bäst kan hantera dessa redskap. Detta på det sätt det var tänkt att de skulle hanteras, inom ramarna för en säker modern kampsport.

Vi vill skapa en träning med något för de flesta. Oavsett om du bara vill röra på dig en gång i veckan eller om du vill träna för att tävla. Vår ambition är att alla ska få ut något av varje träningspass och känna sig motiverade för att kunna utvecklas som fäktare. Med det sagt är träningen upplagd med målet att du ska kunna tävla om du vill.


Praktisk tillämpning

Till skillnad från de flesta militärsabelsystemen är sabelklingan i manualen vi följer helt rak. Det medför att tekniker är anpassade för det, vilket kan göra att vissa träningssablar kan vara svåra att använda. Den moderna standardsabeln som återfinns i de flesta turneringar är lätt böjd längst fram. Trots det fungerar den bra till vår träning även om en rak sabel hade varit att föredra.

Helt i riktning med manualen lär vi oss att hantera sabeln med både höger och vänster hand. Ursprungligen gjordes detta för att soldaten skulle kunna fortsätta strida, även om denna skadade sin dominanta hand. Vår motivation är främst att vi vill skapa en balanserad träning och undvika skador till följd av snedtränade muskler.

Tränarna