Långsvärd

Långsvärdet växte gradvis fram från kortare svärd och var i aktiv tjänst från 1300-talet fram till och med 1500-talet. Långsvärdet var ett kraftfullt vapen som verkar ha spelat en central roll i dåtidens fäktningskonst, enligt de manualer som fortfarande finns hos oss idag. De två skolor av långsvärdsfäktning som främst har överlevt i skrifterna är den tyska skolan och den italienska skolan, och ett flertal historiska fäktmästare har skrivit manualtexter om båda. 

Vår träning fokuserar på den tyska skolan och vi utgår främst från Joachim Meyers manual från 1570. Meyers fäktning inriktar sig på att delta i så kallade fechtschule, dåtida sportfäktningstävlingar. För att komplettera Meyers verk som inte innehåller några stötar, studerar vi även andra verk.


Kursen

Grundkurs och fortsättningsgrupp

Vi kör grundkursen från 19:00 till 20:30 på tisdagar, där alla långsvärdsfäktare oavsett kunskaps- och utrustningsnivå uppmuntras att delta. På grund av tillfällig platsbrist är fortsättningskursen en del av grundkursen och sista halvtimmen fram till 21:00 är det fri sparring.

Mellangrupp

Mellangruppen tränar från 19:30 till 21:00 på onsdagar.

Aktuell träningsplats


Utrustnings- och kunskapskrav

Grundkursen

Grundkursen har inga utrustnings- eller kunskapskrav utöver träningsskor för inomhusbruk och träningskläder. Vi uppmuntrar dock alla nybörjare att skaffa egen utrustning för den nivå du vill träna för så snart som möjligt.

Mellangruppen

Prata med din tränare om du vill träna i mellangruppen. Då vi ägnar två tredjedelar av träningen åt parövningar i ganska hög hastighet krävs som minimum följande utrustning:

  • Eget långsvärd
  • Handskar godkända för långsvärd
  • Fäktmask med nackskydd
  • Halsskydd
Fortsättningsgruppen

Prata med din tränare om du vill träna i fortsättningsgruppen. För att bäst tillgodose dig träningen rekommenderas full utrustning men för att kunna vara med på övningarna krävs som minimum följande utrustning:

  • Eget långsvärd
  • Handskar godkända för långsvärd
  • Fäktmask med nackskydd
  • Halsskydd
  • Suspensoar (för de som behöver det vid tävling)

Läs mer om utrustning här!


Visionen för grupperna

För att utveckla vår träning har vi kommit till slutsatsen att en uppdelning i tre delar är nödvändig.

Målet med grundkursen är att varje fäktare ska ha en grundläggande förståelse kring fäktning och grundtekniker efter första terminens slut. Det är viktigare att ha en bra kunskap om själva fäktningen än att kunna massa tekniker ur olika manualer.

Mellangruppens fokus är att finnas till för dig som vill utveckla din fäktning efter att du gått i vår grundkurs ett tag. Med ett stort fokus på de små detaljerna och de tekniker du behöver mest i vardagen jobbar vi tillsammans för att utveckla varandra. Vi fortsätter på grundkursens moment och inte sällan har vi samma tema på träningen som grundkursen dagen innan.

Fortsättningsgruppens fokus är att utveckla individens fäktning genom coachad sparring, avancerade övningar i högt eller lågt tempo och fri sparring. Här läggs mycket fokus på att kunna applicera tekniker i sparring eller mot en ej samarbetande motståndare.


Praktisk tillämpning

Långsvärdet används med båda händerna på fästet vilket gör det enkelt att manövrera runt om hela kroppen. Då vi endast har ett vapen i händerna behöver detta användas till både anfall och försvar. Tekniker med långsvärdet bygger därför ofta på att angripa motståndaren och att försvara sig själv på samma gång.

Tränarna