Vad är HEMA?

Svenska HEMA-Förbundet definierar HEMA på följande vis:

HEMA står för Historical European Martial Arts, vilket oftast översätts till historisk europeisk kampkonst.

Ordet “historisk” innebär all kampkonst med ursprung före 1950. Kampkonsten måste ha en levande tradition eller bevarat källmaterial. Idag har vi tillgång till hundratals olika manualer skrivna av olika fäktmästare. De beskriver strid med en mängd olika vapen både till fots och till häst, samt obeväpnad strid, både med och utan rustning. Dessa manualer täcker en period på ca 650 år, från 1300 – 1950.

HEMA-utövning innehåller en rad olika element, däribland teknikträning med vapensimulator i trä, nylon eller metall, sparring i fullkontakt med stålsimulator och skydd samt testhuggning med skarpa vapen.

Ingen besitter idag någon full och färdig kunskap av hela kampkonsten. Tolkningen av tekniker är en ständigt pågående process. HEMA är inte att plocka upp ett vapen och sedan hitta på hur man slåss med det. Tvärtom är de olika kampsystemen, deras principer och tekniker väl definierade i det världsunika källmaterialet och det är studier av källor som lägger grunden till HEMA.