Montante

Agrippa-Spadone

 

Montantens historiska bakgrund

Montante är namnet på det tvåhandssvärd som växte fram på den iberiska halvön (idag Portugal och Spanien) under slutet av 1400-talet och som användes fram till 1600-talet. Det var en grundpelare för regionens fäktningskultur och en prestigesymbol för fäktmästaren. Montanten användes endast till fots men oftast utanför formationer på slagfältet och det prisades som det perfekta vapnet om man var ensam mot flera angripare. Svärdet spelade en central roll i den iberiska fäktningen tills det att värjan tog över under 1600-talet vartefter det dök upp mest som en kuriositet.

Praktisk Tillämpning

Montanten är ett stort svärd som kräver kontroll och erfarenhet av användaren. Det är både snabbt, kraftigt och med en lång räckvidd som ger det en fördel mot mindre vapen. Träningen hos oss baseras mestadels på en iberisk manual skriven av Domingo Luis Godinho och tryckt år 1599. Den innehåller olika scenarion för hur man försvarar sig själv eller andra i olika situationer mot flera angripare och även instruktioner för hur man ska fäktas mot en annan montanteiro. Under terminen utforskar vi båda dessa områden med målet att utövaren ska känna sig självsäker oavsett vad man ställs inför.

Vi är för nuvarande den enda klubben i Sverige som har regelbunden träning med montanten eller annat historiskt tvåhandssvärd.

Nedan finns länkar till våra tolkningar och mer läsning om den utrustning som behövs för att säkert kunna utöva historisk fäktning.