Vårterminstart

Första träningstillfället för vårterminen är den 10:e januari. Samma lokaler och tider som förra terminen.