Protokoll styrelsemöte 15/8 2018

Här finns protokollet från det senaste styrelsemötet: MHFS styrelsemöte 15_8 2018