Vårterminen 2023

Vårterminen är nu officiellt igång!

Träningsschemat per vecka ser ut som följande:

Måndag: 19:00-21:00 Sabel
Tisdag: 18:30-21:00 Långsvärd Beginners + Advanced
Onsdag: 18:00-20:00 Jogo do Pau
19:30-21:00 Långsvärd intermediate
Torsdag: 19:00-21:00 Svärd & Bucklare

Alla våra träningstillfällen kommer att hållas i St. Petris gymnastiksal!

————————————————————–

The weekly schedule is as follows:

Monday: 19:00-21:00 Sabre
Tuesday: 18:30-21:00 Longsword Beginners + Advanced
Wednesday: 18:00-20:00 Jogo do Pau
19:30-21:00 Longsword intermediate
Thursday: 19:00-21:00 Swords & Buckler

All of our indoor training will be held in St. Petri’s gymnastics hall!